pupdates forever zoi 2018

Baxter aka Pylay (Russia)

Baxter aka Pylay (Russia)

Bayamo aka Xiobei

Bayamo aka Xiobei

Bayamo aka Xiobei (China)

Bayamo aka Xiobei (China)

Bill (Korea)

Bill (Korea)

Bob (Korea)

Bob (Korea)

Boris aka Bee Boy (China)

Boris aka Bee Boy (China)

Calista aka Mickey

Calista aka Mickey

Carlie (Korea)

Carlie (Korea)

Drago aka Tuman (Russia)

Drago aka Tuman (Russia)

Elissa aka Melissa

Elissa aka Melissa

Ella aka Destiny (China)

Ella aka Destiny (China)

Joy (Korea)

Joy (Korea)

Krasney Russia)

Krasney Russia)

Lacy (Korea)

Lacy (Korea)

Leo aka Bucky

Leo aka Bucky

Luty (Russia)

Luty (Russia)

Max (China)

Max (China)

Mia (China)

Mia (China)

Mila aka Pinky (China)

Mila aka Pinky (China)

Natasha aka Cici

Natasha aka Cici

Ranger (Korea)

Ranger (Korea)

Scooby aka Steve Senior

Scooby aka Steve Senior

Semo aka D'artgnan aka Baron

Semo aka D'artgnan aka Baron

Supernova

Supernova

Sweetheart

Sweetheart

Tally aka Talent

Tally aka Talent

Tessa aka Groza (Russia)

Tessa aka Groza (Russia)

Vasha aka Vovchka (Russia)

Vasha aka Vovchka (Russia)